ئارۆ وێنەی وێم، دیم خەزانێ زار

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  1269 مشاهده
ئارۆ وێنەی وێم، دیم خەزانێ زار
بەند بی بە زامەت، جەور و جەفای خار
ئەو جە دەردی وێش بێ مدارا بی
خار چەنگی زامەت لێش ویارا بی
بە زارزارەوە هەر وێش مەشانا
جە زامەتی خار دووریش مەنمانا
خار شەرمش نەکەرد جە ڕەنگی زەردش
تا بە جەفا و جەور سەد پارە کەردش
فەرزەن جە هەرکۆ دەردەدارێ بۆ
زەدەی زامی سەخت نێشی خارێ بۆ
ئەویچ چوون جەستەی من دەردەدار بۆ
یا بەی تەور زەدەی زامەتی خار بۆ