ئارۆ ڕاگەم کەفت شیم وە چەمەن دا

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  1330 مشاهده
ئارۆ ڕاگەم کەفت شیم وە چەمەن دا
دیم بوڵبوڵ نە سەحن باخی گوڵشەن دا
مەدۆ وەسەردا پەی ئەندووهی دڵ
ماچۆ کوون ڕەونەق بازاڕی بوڵبوڵ؟
جە جەستەی پەشێو، ئەو پەشێو جەستە
منیچ جە هیجران تەمام بیم خەستە
دەردی دووریی، وەنەم دێویان
شادیم، جە شیوەن بوڵبوڵ شێویان
ئەسرینان سەردان جە دەروونەوە
موژەم دان بە دام دەریای هوونەوە