ئەی مەهبەتی ئەنواری خودا لوتف و کەرەم کە

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 1 دقیقه  736 مشاهده
ئەی مەهبەتی ئەنواری خودا لوتف و کەرەم کە
ئەم زوڵمەتە لەم سینەیی پڕ زوڵمەتە کەم کە
سا چونکە لە گێڵان بە سەفا هاتیتە دنیا
فریام کەوە شاها، بە کەرەم قەسدی عەجەم کە
مەزڵوومم و هانامە ئە لات بابی عەداڵەت
بێ لەم سەگی دەرماڵی خوەتە قەسدی ستەم کە
ڕۆح و دڵ و جیسمی منی بێچارە نەخۆشە
بەو هیممەتە والایە دەوای دەرد و ئەلەم کە
غوث الثقلينعربی ئەی شەهی ئافاتی ویلایەت
سا گیانی چرۆساوی ئەمن بێ تەم و غەم کە
تۆ شەمسی سەمای مەعریفەت و دوور لە ئوقوولی
بەو نوورە وەرە دەفعی هەموو زوڵمی زوڵەم کە
بێ هیممەتە تۆ کیشوەری کەی کەی بە سەفایە
جەم کە هیمەم ئیرشادی هەموو میلکەتی جەم کە
تەوقیعی فەرامینی ویلایەت بووە باتڵ
تۆبی و خودا دێرە دە ئاهەنگی قەڵەم کە
بێ بەش بووە عالەم بە مەحەببەت وەکوو جاران
بەخشین و خەڵات، سەڵتەنەت و تاج و عەلەم کە
تاهیرتخلص دڵی تاریکە لە زوڵماتی حەوادیس
بەشداری لە شوعلەی گەشی ئەنواری قیدەم کە