هاتنت

از کتاب:
مێرگی زام مێرگی هەتاو
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  604 مشاهده
بە بەیانیان پەپوولەیت و
لەگەڵ گزنگدا دێی بۆ لام.
بە نیوەڕوان پرژەی ئاوی و
لەگەڵ شەماڵدا دێی بۆ لام
بە ئێواران گوڵ هەناری و
لەگەڵ ڕەنگی خۆرنشیندا
ئەگەیتە لام
بە شەوانیش
هەتا وەکوو گزنگ دێتەوە
ئەستێرەیت و
گۆرانیت و
دوا شیعرمی و
لەناو خەوما ئەجریوێنی.