لە سێ گۆشەیەکدا

از کتاب:
مێرگی زام مێرگی هەتاو
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  548 مشاهده
کچ
سروشت
شیعر
ئا لەم سێ گۆشە نەمرەدایە
بازنەی خەونم ئەسووڕێتەوە و
لاکێشی دەنگم دائەگیرسێت و
چوارگۆشەی بیرم
پەنجەرەی عەشقی هەر پێنج قاڕەکەی
هەموو دنیایە!