تەنیاییت

از کتاب:
مێرگی زام مێرگی هەتاو
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  539 مشاهده
تەنیاییت ژوورێکە بۆ شیعری غەریبیم
لە ناویا ئەبارێم، دائەکەم، شەست ئەکەم
سەرتاپای کەژانی خەمانت تەڕ ئەکەم.
ئەی کچی نامۆیی و هەڵقرچان!
تەنیاییت هەر وەکوو تەنیاییی کوردستان
بە هەردوو
کردوومیان بە چاوی زستان و
بە داری گریانی
دوای خەزان!