بازنەی ئاگر

از کتاب:
مێرگی زام مێرگی هەتاو
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  829 مشاهده
بۆتان بێ عشقی «مەم و زین» ئەبێ چی بێ؟!
مەم و زین بێ شیعری خانی ئەبێ چی بێ؟!
خانی بێ شەوقی زمانی کوردی چییە؟!
کورد کە کوردستانی نەبوو ئەبێ چی بێ؟!
کوردستانیش
بێ ئاگرەکەی
شاری کەرکووک
ئەبێ چی بێ و
ئەبێ چی بێ و
ئەبێ چی؟!!