سونبولی توڕڕە کە پەرژینە بە پەهلوویی گوڵا

از کتاب:
دیوانی سالم
اثر:
سالم (1800-1866)
 1 دقیقه  785 مشاهده
سونبولی توڕڕە کە پەرژینە بە پەهلوویی گوڵا
مووبەموو هەر یەکە داوێکە لەڕێی مورغی دڵا
ڕەوشەنی داوە بە دڵ ڕەوزەنی سینەم لە خەدەنگ
دەک ئیلاهی نەڕزێ دەست و کەمانت لە گڵا
سیڕڕی نوکتەی دەهەنت چاکە نەزانن قەنناد
نمەکئالوودە نەکەن با لە خەمیری نوقوڵا
گەر لەڕووی گوڵ دڵی من شادە بەبێ خەندەیی تۆ
با بدا دەستی قەزا مەردومی دیدەم بە چڵا
یار گلەی بوو لە دڵم چونکە نەسووتا لە فیراق
لە قسەی بەرحەقی ئەو سالمتخلصی مسکین خەجڵا