ئەتۆ زەمم ئەکەی مەدحت ئەکەم من

لە وەڵامی غەزەلێکدا کە بۆ مەحموود خانی کانیسانانی ناردووە
از کتاب:
دیوانی ناری
اثر:
ناری (1874-1943)
 1 دقیقه  2812 مشاهده
ئەتۆ زەمم ئەکەی، مەدحت ئەکەم من
جەزای قەولی درۆ، با هەر درۆ بێ