گو گل دنیای آت عقبای آل تاکه صفا اولسون

از کتاب:
دیوان صافی (اشعار فارسی)
اثر:
صافی هیرانی (1873-1942)
 1 دقیقه  306 مشاهده
گو گل دنیای آت عقبای آل تاکه صفا اولسون
جفایی یاره چک تاکه وفاسی بر دها اولسون
تداوی زخم هجران امل ایتمه طبیب لردن
که یارن یاره‌سی هر کس دوا یوق تا شفا اولسون
بو دوراندن امید لزتک کس عاقل اول زیرا
دوامی کیمسه یوق دنیاده قوی تاکه فنا اولسون
بیلرسک عاشقک میخانه ده نیچون اقامت وار
مبادا طاعتی جامع گبی هپسی ریا اولسون
حقک یولی اونوتمش عابد ظاهر عبادتده
مکر او عابدن حقنده‌کی عینی رضا اولسون
هوای یار کسمه صافیاتخلص دنیا و اخری دن
که عشقک یولنی او یول دگل خوف و رجا اولسون