اختلاط ایتمه بو عالمده پریشان اوله سن

از کتاب:
دیوان صافی (اشعار فارسی)
اثر:
صافی هیرانی (1873-1942)
 1 دقیقه  313 مشاهده
اختلاط ایتمه بو عالمده پریشان اوله سن
بو عمارتده‌ن طمع کسمسه ویران اوله سن
غم دورانی بوراق فائده سز در هر کس
بو گدا یاره طوتلمه شه دوران اوله سن
عقل اگر وار ایسه عشقنده کی شیدای آل
صانکه دیوانهٔ عشقک گبی انسان اوله سن
هر کیمک دیر رضا گیتسه نه لازم کعبه
دیر عشقنده او آن عالم عرفان اوله سن
زلف زنار طوتار کن دخی آت بوینوه
شیخ صنعانی گبی عین مسلمان اوله سن
آدم اول باشوه قوی ساقی قدمگاهندن
ساقیدن آلمه سکز عقلنه نادان اوله سن
صافیتخلص جانک دخی آت قاپیه بغدادن
ینه منظور شهی مفخر گیلان اوله سن