مناجات نمودن حضرت مسیح به دفع یاجوج و قبول اجابتش

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 1 دقیقه  369 مشاهده
حەزرەت عیسا جە وادیی ئەیمەن
مەناڵۆ جە باب دانای خوداوەن
بە خەشیە و خوزووع مەکەرۆ دوعا
ئیجابەش جە حەق زوو مەبۆ پەیدا
پەی یەئجووج نە باب بینای «لم يزلعربی»
مەبۆ موقەددەر مەوت موعەججەل
بە وەعدەی چەند ڕۆز یەئجووج زەڕڕار
گشت بە عیللەی مەوت مەبان گروفتار
بە زەرب تاعوون گشت مەبان هیلاک
سەرزەمین نە جینس یەئجووج مەبۆ پاک
نەهران و بەحران، جوملە چەشمەسار
جاری مەبان کول وێنەی ئەووەڵ بار
چون «اصحاب الكهفعربی» جە پەروەردگار
جە خواب غەفڵەت هەم مەبان بێدار
«حسب الاشارهعربی»ی دارای پڕ کەرەم
مەبان بە ئەسحاب عیسای بن مەریەم