تعداد فروع دین

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 1 دقیقه  323 مشاهده
هەم فرووع دین پەنجەن ئەی عەزیز
شرووت هەر پەنج ئەدا کەر تەمیز
ئەووەڵش سەوم و دووەم سەلاتەن
سێیەمش جیهاد، چارەم زەکاتەن
پێنجەمین حەججەن ئەر بیت موقتەدیر
نە ئەدای هەر پێنج نەکەری تەقسیر
ڕەوان بۆ جە حەق پەرێ موحەممەد
دروود و سەلام بێ حەدد و عەدەد