صفات ثبوتیه هشت است

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 1 دقیقه  308 مشاهده
ئیسبات وجوود زات یەگانە
بەقای هەشت سیفەت سەبتەن نیشانە
حەیات و عیلم و سەمع و ئیرادەت
کەلام و بەسەر، تەکوین و قودرەت
بیلا واسیتە بێ ڕەنگ و مەقام
بێ سەبەب هەر هەشت تەکمیلەن تەمام