مبحث الرؤیة

از کتاب:
عەقیدەی مەرزیە
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  459 مشاهده
مومکینە ڕوئیەت «بارء الوَرَیعربی»
لەبۆ مۆئمینان لە نەشئەی ئوخرا
بۆچی؟ مەرئی بوون، لە شک ئەودەرە،
کە لە ئاساری وەسفی بەسەرە
خاسەی بەسەریچ چییە؟ ئیبسارە
ئەسەری ئیبسار چییە؟ دیارە
یا مومتەنیعە کە قەییوومی حەی
خۆی بوێنێ زات بێ میسالی خۆی،
زەحمەت کەس بێژێ: ئیسباتی دەکەم،
«ٲو تُمكنْ لَنا بِلاَ كَيفْ وَكَمّعربی»
جائیزە و «سمعاًعربی» وقووعی یەقین
«ربَّنا ارْزُقنَا ٳِيّاها آمينْعربی»
کەوتگین ئەو بێخ با بێینەوە سەر
لەسەر دوو قیسمە ئیمان بە قەدەر