مبحث بقاء الجنة والجحیم

از کتاب:
عەقیدەی مەرزیە
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  503 مشاهده
بەهەشت و دۆزەخ هەر وەک ئەهلیان
«باقِيَتانِ وَ لا تَفْنَيانْعربی»
یەعنی دائیمن بە ئەم مەعنایە
عەدمی «مُسْتَمِرّعربی» پێیاندا نایە
لەحزەیی هیلاک ئەر بوێ چییە؟
مونافیی بەقا بەم مەعنا نییە
«مَع ٲنّكُمْ قد عَرَفْتُمْ مِنَّاعربی»
هیلاک موستەلزیم نییە بۆ فەنا
قەولی فەنایان «بلا ارتيابعربی»
خیلافی ئیجماع سوننەتە و کیتاب
باتڵە و لە تام حەق بەری بەری
بێ حوججەت شوبهە نییە لەسەری