جستجو

نمایش نتایج 1 به 15 از مجموع 128 نتیجه
نالیدیوانی نالی ا
ئەی جیلوەدەری حوسن و جڵەوکێشی تەماشا
ئەی جیلوەدەری حوسن و جڵەوکێشی تەماشا! سەرڕشتەیی دین بێ مەدەدی تۆ نییە، حاشا فەیی...
کردی مرکزی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
نالیدیوانی نالی ا
ئەستێرە هەموو مەحوە لەنێو نووری قەمەردا
ئەستێرە هەموو مەحوە لەنێو نووری قەمەردا، یا شەمسی جەمالت شەوی گێڕاوە بە فەردا؟ خ...
کردی مرکزی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
نالیدیوانی نالی ا
تا تایی سەری توڕڕەیی پڕ پێچشی با دا
تا تایی سەری توڕڕەیی پڕ پێچشی با دا، هەر تایەکی بارێکی گوڵ و نافە بە با دا گوڵ ه...
کردی مرکزی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
نالیدیوانی نالی ا
تەبەسسوم دەردەخا حوققەی دەم و جەوهەر لەنێو ئەودا
تەبەسسوم دەردەخا حوققەی دەم و جەوهەر لەنێو ئەودا بەڵێ مسقاڵە زەڕڕە زاهیرە جیلوەی...
کردی مرکزی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
نالیدیوانی نالی ا
جۆشش و تابە لەنێو دیدەیی گریانمدا
جۆشش و تابە لەنێو دیدەیی گریانمدا چ تەنوورێکە لە تەندوورەیی تۆفانمدا شەبەهی زۆڵف...
کردی مرکزی
غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
نالیدیوانی نالی ا
گەر بێیە دەرێ سەروی ڕەوانی لە ئیرەمدا
گەر بێیە دەرێ، سەروی ڕەوانی لە ئیرەمدا وەر نەییە دەرێ، ئاهووی چینی لە حەرەمدا عی...
کردی مرکزی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
نالیدیوانی نالی ا
بولبولی تەبعم ئەوا دیسان سەناخوانی دەکا
بولبولی تەبعم ئەوا دیسان سەناخوانی دەکا نوکتە سەنجی و، بەزلەگۆیی و، عەنبەرئەفشان...
کردی مرکزی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
نالیدیوانی نالی ا
تەبعی شەککەرباری من کوردی ئەگەر ئینشا دەکا
تەبعی شەککەرباری من، کوردی ئەگەر ئینشا دەکا، ئیمتیحانی خۆیە مەقسوودی، لە عەمدەن ...
کردی مرکزی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
نالیدیوانی نالی ا
پێم دەڵێن مەحبووبە خێل و قیچە
پێم دەڵێن: مەحبووبە خێل و قیچە، مەیلی شەڕ دەکا خێل و قیچە، یا ترازووی نازی نەختی...
کردی مرکزی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
نالیدیوانی نالی ا
چاوەکەت ئاگر لە سینەی عاشقی مسکین دەکا
چاوەکەت ئاگر لە سینەی عاشقی مسکین دەکا مەستە، مەیلی چەن کەبابێکی دڵی خوێنین دەکا...
کردی مرکزی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
نالیدیوانی نالی ێ
حەریقی زیقی زیندانم، نەسیمی سوبحدەم با بێ
حەریقی زیقی زیندانم، نەسیمی سوبحدەم با بێ! ئەگەر ڕۆحی منت باقی دەوێ، ساقی! مەیی ...
کردی مرکزی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
نالیدیوانی نالی ێ
خۆشا ڕەندێ لە دنیا بێ موبالات و موجەڕڕەد بێ
خۆشا ڕەندێ لە دنیا بێ موبالات و موجەڕڕەد بێ! بە ڕۆژ زیندەی جەماعەت بێ، بە شەو ما...
کردی مرکزی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
نالیدیوانی نالی ێ
لە چاوی ڕوودبارم نووری دیتن وەقتە تاری بێ
لە چاوی ڕوودبارم نووری دیتن وەقتە تاری بێ ئەمیش با ماجەرای هیجرانی نووری ڕوودبار...
کردی مرکزی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
نالیدیوانی نالی ی
ئەی قەلعەیی ماهم کە دەڵێی ئەوجی بورووجی
ئەی قەلعەیی ماهم کە دەڵێی ئەوجی بورووجی! وەی قوللەیی دووری کە دەڵێی قامەتی عووجی...
کردی مرکزی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
نالیدیوانی نالی ی
گەر بازی نەزەر بازی، لەم دەست و نیگارەت چی
گەر بازی نەزەر بازی، لەم دەست و نیگارەت چی! بۆ یاری و دەسبازی، لەم ڕاو و دیارەت ...
کردی مرکزی
غزل
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن