جستجو

نمایش نتایج 1 به 15 از مجموع 89 نتیجه
وفاییدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
ای صفابخش جان نسیم صبا
ای صفابخش جان نسیم صبا حرکات تو جمله روح افزا بگذری چون به شهر بی خبران به وفایی...
فارسی
غزل
فعلاتن مفاعلن فعلن
وفاییدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
بتم بر طلعت خود شانه زد زلف چلیپا را
بتم بر طلعت خود شانه زد زلف چلیپا را پریشان بر صباح عید دارد شام یلدا را هلاکم ک...
فارسی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
وفاییدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
ای ترک خطا، ماه ختن، سرو خودآرا
ای ترک خطا، ماه ختن، سرو خودآرا بر سوخته‌ی خویش ببخشای خدارا ما تشنه لبانیم تو ه...
فارسی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
وفاییدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
تاریک مکن روز مرا باز، نگارا
تاریک مکن روز مرا باز، نگارا بر چهره مزن شانه دگر زلف دو تا را دیوانه شدم در غم ...
فارسی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
وفاییدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
ای ترک خطا، ماه ختن، سرو خود آرا
ای ترک خطا، ماه ختن، سرو خود آرا بر سوخته‌ی خویش ببخشای خدا را در هر شکن افتاده ...
فارسی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
وفاییدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
باغبان از ما در گلزار بندیدن چرا؟
باغبان از ما در گلزار بندیدن چرا؟ جان گرفتن بهر یک نظاره نادیدن چرا؟ با نگاهی قت...
فارسی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
وفاییدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
شانه زد بر روی خود چون طرهٔ دلّاله را
شانه زد بر روی خود چون طرهٔ دلاله را یاسمن بر ماه من داغی به دل زد لاله را پر عر...
فارسی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
وفاییدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
حلقه زد چون در دی زلفان رخ جانان را
حلقه زد چون در دی زلفان رخ جانان را مانا ز گلستان پر گل کرده دامان را ای کز اثر ...
فارسی
غزل
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن
وفاییدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
بشکست چو زلف سیه مشکفشان را
بشکست چو زلف سیه مشکفشان را بشکست دگر رونق و بو، عنبر و بان را در ابروت از عارض ...
فارسی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
وفاییدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
آن روز کزان طرّه به رخ بست شکن را
آن روز کزان طره به رخ بست شکن را در گردن خورشید و مه افکند رسن را گیسوی تو خود ر...
فارسی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
وفاییدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
ز دست خود مده ای دیده یاد زلف مشکین را
ز دست خود مده ای دیده یاد زلف مشکین را که این ظلمت فزاید روشنایی چشم خونین را ز ...
فارسی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
وفاییدیوان وفایی (اشعار فارسی) ب
ای خم زلف سیاه تو جنابش مستطاب
ای خم زلف سیاه تو جنابش مستطاب در اقالیم دل و جان خسرو مالک رقاب دارم امید وصال ...
فارسی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
وفاییدیوان وفایی (اشعار فارسی) ب
ساقیا سوختم بیا بشتاب
ساقیا سوختم بیا بشتاب آتشم را نشان تاب شراب تا بدانند ماه سرو قد است برفکن از جم...
فارسی
غزل
فعلاتن مفاعلن فعلن
وفاییدیوان وفایی (اشعار فارسی) ب
خوش همی غلتد به رویش طرّهٔ پر پیچ و تاب
خوش همی غلتد به رویش طرهٔ پر پیچ و تاب گر ندیدستی ببین هندو به دوش آفتاب دوش در ...
فارسی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
وفاییدیوان وفایی (اشعار فارسی) ب
صبا از من بگو با آن مه نامهربان امشب
صبا از من بگو با آن مه نامهربان امشب دمی آرام جان باشد که رفت آرام جان امشب خیال...
فارسی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن