جستجو

نمایش نتایج 1 به 11 از مجموع 11 نتیجه
ترک امیرشیعرەکانی تورکەمیر
یا ڕەب باز وە حەق یاران یەک ڕەنگ
یا ڕەب باز وە حەق یاران یەک ڕەنگ وەقتێ عزراییل گیان لێم مەکێ تەنگ نەفەس تەنگ مەی...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
ترک امیرشیعرەکانی تورکەمیر
ئیلا یا ماڵک لامەکان یا نە
ئیلا یا ماڵک لامەکان یانە # یا یانە نایاب یەکتای یەگانە گیانبەخش و گیانسەن ژەو غ...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
ترک امیرشیعرەکانی تورکەمیر
هەرچەن من بەندەی بێ عبادەتم
هەرچەن من بەندەی بێ عبادەتم عابد خام عەمەڵ عاسی عادەتم بێ داد و دەهش خەتاکردارم ...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
ترک امیرشیعرەکانی تورکەمیر
شەو شەمعی نیا شەورای شەماران
شەو شەمعی نیا شەورای شەماران ناگا نامەحرەم وا دا وە یاران تەفەڕوج پەی تیپ توغرای...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
ترک امیرشیعرەکانی تورکەمیر
چەن توغرای کەڵافدویزش نە دووشەن
چەن توغرای کەڵافدویزش نە دووشەن خام چوی خەیاتەی سیای سەر جووشەن سەهمناک چوی باڵ ...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
ترک امیرشیعرەکانی تورکەمیر
فەڵەک وە دەرگات یە چوین ڕەوا بوو
فەڵەک وە دەرگات یە چوین ڕەوا بوو هەر لەیلێ لایق خەزانەی شا بوو مودام ئاوارەی دوی...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
ترک امیرشیعرەکانی تورکەمیر
هانای کەلەباد باد بەهاران
هانای کەلەباد! باد بەهاران وەلیعەهد وەشت ئەوکێڵ واران شکووفەی سەرچڵ شەکەرچەی دار...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
ترک امیرشیعرەکانی تورکەمیر
سەرو ساوەوە
سەرو ساوەوە ... دو گوڵ ها وە سەدر سەرو ساوەوە سەروئاسا سەودای ها وە هەواوە سەودا...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
ترک امیرشیعرەکانی تورکەمیر
سەرین چی وەسەر
سەرین چی وەسەر ... سەیر هامسەران، سەرین چی وەسەر جووش جوانی وەرین چی وەسەر میهر ...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
ترک امیرشیعرەکانی تورکەمیر
لەیل زبەرجەد بێز
لەیل زبەرجەد بێز ... زنخ زەڕ فنجان، لەیل زبەرجەد بێز لەو مەملوو مەشرەب، موژگان م...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
ترک امیرشیعرەکانی تورکەمیر
میرزام پەژاران
میرزام پەژاران... ڕووژێ ژە هجووم سەودای پەژاران خەیاڵ وەرداشتەم چوی ئەسر واران ڕ...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی