جستجو

نمایش نتایج 1 به 15 از مجموع 1909 نتیجه
فقی قادر هموندکۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان
گفتار در وعظ حضرت رسالت پناهی
یەک ڕۆ موحەممەد شای «خير البشر» ڕەوزەخوانی کەرد جە قەزا و قەدەر بە یاران وێش وەی...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
فقی قادر هموندکۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان
گفتار در تغییر قضای تعلیقی
دەروێش جە تەغییر قەزای تەعلیقی شاهید پەیدا کەر ئەگەر سیددیقی شاهید مەتڵەب نەی جا...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
فقی قادر هموندکۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان
شەوگار درەنگەن نەمەندەن ویسعەت
شەوگار درەنگەن نەمەندەن ویسعەت یەکسەر نە خوابەن جوملە جەماعەت شێخ فەرما یاران مە...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
فقی قادر هموندکۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان
گفتار در صابری و تسلیم به رضای باری شدن حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام
چون خەلیل جە نار نەمروود بی زەلیل حازر بی جە لاش «اخی جبرئيل» عەرز کەرد نە حوزوو...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
فقی قادر هموندکۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان
قصه‌ی برصیصا و امین نبودن از مکر حضرت باری ﷻ
ئیبلیس ئەمین بی جە قەهر و قودرەت شی نە گەردەنش تەوقێ جە لەعنەت بیمت جە غەزەب یەز...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
فقی قادر هموندکۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان
شروع به حکایت باغبان و جبری ...
«دەروێش» بەیان کەر پەی جوملە ئیخوان مەقالەی جەبری چەنی باغەبان یەک مەرد فەهیم جە...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
فقی قادر هموندکۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان
مقالات حضرت علی «کرم الله وجهه» با مرد فیلسوف
نە شەهر کۆفە حەزرەت عەلی هەم شێر خودا، هەم شاهـ وەلی ئەو دەریای عولووم جە بەین ئ...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
فقی قادر هموندکۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند کتاب «پند الحکما»
در ثنای حضرت باری ﷻ گوید
کیبریای ئەقدەس! کیبریای ئەقدەس! شەهەنشای کەونەین، کیبریای ئەقدەس! خارج خیتتەی مو...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
فقی قادر هموندکۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند کتاب «پند الحکما»
صفات ثبوتیه هشت است
ئیسبات وجوود زات یەگانە بەقای هەشت سیفەت سەبتەن نیشانە حەیات و عیلم و سەمع و ئیر...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
فقی قادر هموندکۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند کتاب «پند الحکما»
اصول دین
«دەروێش» بەیان کەر تۆ ئوسوول دین پەنجەن بە هەر پەنج قایم کەر یەقین ئەووەڵ بە وەح...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
فقی قادر هموندکۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند کتاب «پند الحکما»
تعداد فروع دین
هەم فرووع دین پەنجەن ئەی عەزیز شرووت هەر پەنج ئەدا کەر تەمیز ئەووەڵش سەوم و دووە...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
فقی قادر هموندکۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند کتاب «پند الحکما»
گفتار در قضا و قدر گوید
های دەروێش سەیر کەر جە سونع ئەکبەر جە فەزڵ و ئیحسان، جە قەزا و قەدەر جە ئەنواع خ...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
فقی قادر هموندکۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند کتاب «پند الحکما»
شەهەنشای کەونەین، خەللاق عالەم
شەهەنشای کەونەین، خەللاق عالەم پەنا دەهندەی عالەم و ئادەم ئێدەن ئیلتیجای بەندەی ...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
فقی قادر هموندکۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند کتاب «پند الحکما»
کلمه‌ای چند در مقدمه‌ی پند حکماء
های دەروێش نە بەند تورکان بیت ئەسیر یەک وەسیەتنامە باوەر بە تەحریر تەوفیق تەڵەب ...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
فقی قادر هموندکۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند کتاب «پند الحکما»
نصیحت نامه‌ای دیگر که از سالکان طریق حقایق روایت است
حەکیم نەسایح هەنی کەر بەیان توحفەی مەقبووڵەن پەی سینف ئینسان موساحەبەت کەر هەردە...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی