سائیل بە غینا نائیل ئەکا بەخششی کەمتان

ئالی بەبە
لە کتێبی:
دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
بەرهەمی:
شێخ ڕەزای تاڵەبانی (1831-1910)
 1 خولەک  1146 بینین
سائیل بە غینا، نائیل ئەکا، بەخششی کەمتان
ئالی بەبە یا خوا نەڕزێ دەستی کەرەمتان
هەرچەند بە مەسەل خەنجەری ئەڵماسە زبانم
نابڕێ قەد سەری موویێ لە ئەدای شوکری نیعەمتان
گیرفانی گەدای کردووەتە کانی جەواهیر
ئیکسیری نیساری زەڕە شاباشی درەمتان
ئێوەن بە حەقیقەت مەلیکی میللەتی کوردان
شایانە زیارەت بکرێ خاکی قەدەمتان
ئینکاری حقووقیان لەسەر ئەم میللەتە ناکرێ
ئابائی فەرەیدوون، فەڕ و جەمشید، حەشەمتان