پاییزی دڵتەنگ

لە کتێبی:
دیوانی پیرەمێرد
بەرهەمی:
پیرەمێرد (1867-1950)
 1 خولەک  823 بینین
پاییز دڵتەنگە، پاییز دڵتەنگە
هەوری نوێی پاییز زویر و دڵتەنگە
ڕەشەبا لێمان بە ژار و ژەنگە
گەڵاڕێزانە گوڵ ئاڵتون ڕەنگە
شەتاوان وەک مار لە دەشت پێچ ئەخۆن
وەک سەوداکاران شێت و سەرەڕۆن
تەم بە بەرگی شین سەرکێوی پۆشی
بلبل خزایە لانەی خامۆشی
خەڵووزە گەڵای بێستانی سووتان
گەلاوێژ بەرگی هەتیوی دڕان
کچە کورد بە ڕیز بە بەرزانەوە
بە لەرز ئەلەرزان بە بەرزانەوە
مناڵان سەریان کەوتە ژێر قۆچکە
هۆمان کەوتۆتە بەر بەڕوچکە
ئەمانڕوانییە ڕۆژ بە ڕووی ساردەوە
ئیستا پێویستە وا خۆی شاردەوە
قاز و قوڵینگان هاتنە خوارەوە
قیژ و هووڕیانە بە سەر شارەوە
شەوگار درێژ بوو بۆ ناڵەی غەمگین
زستان ستەمە بەبێ دڵدار ژین
یارم بە ئاشتی دەڵێن دێتەوە
بەختە بنوو با نەسڵەمێتەوە
گشت هاواریانە لە بەختی نوستوو
من هاوار ئەکەم بەختە زوو بنوو
خاڵانەی ئەوەی وتم چاوکاڵان
تا چاوکاڵ ژینی بردم بە تاڵان