اثبات مطلب در مناقب حضرت غوث الاعظم قدس سرە

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 3 خولەک  597 بینین
شاهـ گەیلانی فەخر هەر تەریق
غەوس ئەعزەم و دوڕڕ دەریای حەقیق
یەک ڕۆ ئەمرش کەرد جە توحفەی مەتاع
ئاوەردن پەرێش چەند پارچەی ئەنواع
یەک پارچە جێشان پەسەند نمانا
بە بیست درهەم زەڕ زەرعش ستانا
سپەرد بە خادم ئەو «ولی اللهعەرەبی»
بەرۆش بە بازاڕ بسازۆ قەبا
جە حین عوبوور خەددام جە بازاڕ
پارچەش دی بە چەم یەک مەرد توججار
ئەحواڵ پارچەش پەرسا جە خادەم
خەددام وات: قەبان پەی «غوث الاعظمعەرەبی»
تاجر بە دڵ وات: شێخ یە قەباش بۆ
هەردەم جە هەوای نەفس نە تەلاش بۆ
مەر فەرقش چێشەن جە دنیاداران
چێش مەند پەی لیباس خەلیفەی دەوران
چون ئاوەرد بە دڵ خەتەرەی پەلید
دەرلەحزە مسمار بە پایەش خەلید
ئاما بە ئەفغان، پێچیا چون مار
جەم بین جە سەرش دەوریەی بازار
دیشان دووڕوەی پاش یەک مسمارەن
هەردوو سەر گوڵمێخ سەخت دیشوارەن
نەکریا بە جەمع ئاهینگەر عیلاج
تا بە قاپیی شێخ تاجر بی موحتاج
بەردن جەنازەی تاجر نیمەجان
نیان بە حوزوور ئەولیای زەمان
عەرز کەردن یا شێخ مێخ قودرەتەن
هەردوو سەر گوڵمێخ بەستەی حیکمەتەن
شێخ فەرما ئەو مێخ خەتەرەی خامەن
وەسەسەی ئیبلیس و نەفس بێڕامەن
نەودەمدا تاجر ئاما بە زوبان
تەقبیل کەرد قەدەم ئەو بەحر عیرفان
عەرز کەردش بە شێخ من خەجاڵەتم
جە خەیاڵ خام جە زەلالەتم
عەرز کەردش یا شێخ! تۆبە سەد تۆبە
تۆبەی نەسووحی جێش نەبۆ عەودە
شێخ «بسم اللهعەرەبی» کەرد، دەست ماڵا نە پاش
هەم میسمار بی غەیب، هەم نێش و، هەم جاش!
فەرماش ئەی تاجیر تۆ کەردی ئەفکار
شێخ بە هەوای نەفس بیەن گورفتار
یاد قەسەم کەرد ئەو بەحر زەخخار
تا ئەمرش نەبۆ دارای جیهاندار
نەپۆشم هەر تا نەگۆیەند «بپۆش»
نەنۆشم هەر تا نەگۆیەند «بنۆش»
تاجیر هۆرێزا بەتەوبەی تەعجیل
کەفت نە قەدەمگای ئەو قوتب کامیل
هەم قەزای تەعلیق سەردا نە توججار
هەم ئیسبات بی قەسد ئەولیای کیبار
های دەروێش کردەی کاران بە دڵەن
سیححەت و سوقم جە دڵ حاسڵەن
یا حەق بە حورمەت ئەو غەوس گەیلان
مەئیووسم نەکەی جە نوور ئیمان
عەفوم کەر بە عەشق جوملە کەلیمات
مەحفووزم کەری نە هەر سەییئات
قاپیی دڵ بەنوور ڕەحمەت کەر گوشاد
هەم «فەقێناسناوی ئەدەبی» نە بەند بەڵا کەر ئازاد
«دەروێشناسناوی ئەدەبی» پەی ئیسبات نە هەر موددەعا
«شرعاًعەرەبی» یەک شاهید نییەن ئیکتیفا