گفتار در مقالات اشعری

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  514 بینین
ئەگەر ئەشعەری بکەران ئەفکار
خەواس و عەوام داران ئیختیار
چون نەقس قودرەت سەمەدۆ موتڵەق
بە کیزب سەحیح گشت مەبن ملحەق
چون بارشت ئەبر، گەردش فەلەک
هەوای گەرم و سەرد، حەرەکەی مەلەک
میقدار عوقوول، قێسمەت ڕۆزی
سیححەت و سوقم، قەلع و فەیرۆزی
نەبی و مورسەلین ئەولیای کیبار
مەئموور جەبرن جوملە بە یەکبار
جە وادیی ئەیمەن حەزرەت مووسا
تەعین بی جە حەق پەی قەوم گومڕا
جە ڕیسالەی وێش کەردش ئیعتیزار
جێش نەکەرد قوبووڵ دارای جیهاندار
نووح بە ئەمر حەق تەبلیغ مەکەرد قەوم
قەوم بە ئیستیهزا نووح مەکەردن لەوم
مەزاناش نەقەوم نمەکۆ ئەسەر
باز فەرمان حەق مەکەرد موکەڕڕەڕ
زەکەریا، یەحیا، هەم لووت و سالح
جە حەق نازل بین پەی قەوم تالح
ماوەردن جە حەق پەرێ قەوم پەیغام
ئەکسەر جە پەیغام هەراس بین مەدام
مەزانان بە وەعز نمەبۆ مەیسەر
باز هەم نە فەرمان نمەپێچان سەر
ئەکسەر مورسەلین جە قەوم عەنید
بە بەرمان حەق یەک یەک بوون شەهید
خوسووس موحەممەد «ختم الأنبياءعەرەبی»
سادر نەکەرد نوتق بێ «وحی يوحیعەرەبی»
بە قەول و بە فیعل بێ فەرمان حەق
«اصلاًعەرەبی» نەکەرد کار موحەممەد موتڵەق
سوورەی «كافرونعەرەبی» حوکمش بی تەنزیل
با قەوم قوڕەیش سوڵحش بی تەکمیل
نازڵ بی ئایەی «أقتلعەرەبی» موشریکون
هەم پەی قەتڵشان کەمەر بەست بە خوون
«دەروێشناسناوی ئەدەبی» ئیسباتەن نەبی و مورسەلین
قەول و فیعلشان جە حەققەن یەقین
هەم جە ئەولیا پەیدا کەر دەلیل
تا جە ئەشعەری تۆ نەبی زەلیل