استقبال نمودن فرمان و خلعت شاهی امیران به امر سلطان ضمیر

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  555 بینین
ئەمرش کەرد دەردەم سوڵتان حیشمەت
گوزین کەرد سەرهەنگ ئومەرای دەوڵەت
سەرداران یەکسەر بە ئەمر سوڵتان
کەردن ئیستیقبال خەلعەت و فەرمان
ئەعیان پەی حوزوور سوڵتان بی ڕاوان
تەقدیم کەرد نە تەخت خەلعەت و فەرمان
سوڵتان پەی تەعزیم خەلعەت و فەرمان
قیام کەرد نە تەخت زەمین و زەمان
جەودمای سوڵتان خەلعەتهای شاهی
هەریەک پەی ساحێب وێش کەردش ڕاهی
هەم خەلعەت وێش پۆشا بە ئەندام
تەبریکش کەردن سەرهەنگان تەمام
جەودما سوڵتان بە عەیش و شادی
ئیجرا کەرد ئەڵتاف موبارەکبادی
زومرەی ئەمیران جە حوزوور شا
حەمد و شوکر حەق ئاوەردن بە جا
هەم کەردن دوعای دەوڵەت پەناهان
باقی بۆ هەردەم ئوخوات شاهان
هەم یەقین پۆشا خەلعەت شاهی
جە خەرقەی نگین زەڕڕین کولاهی
هەم سەخا پۆشا خەرقەی مرواری
ستانا درەفش و ڕوتبەی سەرداری
هەم بەخشا بە عیلم ڕوتبەی وەزیری
ستانا خەلعەت سووف و حەریری
شاهـ حودوود شەرع کەرد بە ئۆردووگا
ڕاهی بی یەقین چەنی چەند سوپا