جواب نامه‌ی سلطان روح به شاه دل

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  560 بینین
ئەمرش سادر کەرد سوڵتان دەبیر
فەرماش بە جەواب سوڵتان زەمیر
کەردم قیرائەت نامەی پڕ شکۆ
مەمنوون بیم خەیلێ جە ئەڵتاف تۆ
تا تاجت نە تەخت وجوود موقیمەن
سوپا و خەزانەم بە تۆ تەسلیمەن
من هەم ڕەزای تۆم کەردەن ئیختیار
تۆی ساحێب ئەمر، هەر تۆی ساحێب کار
هەرچی تۆ کەری عەین ئیحسانەن
هەرچی ئەمرت هەن نوتق فەرمانەن
نامە بی تەمام، تەکمیل بی خەلعەت
تەڵەب کەرد ئەعیان وەزیر نە خدمەت
پەی سوڵتان دڵ یەک تاج جە زەڕ
کەمەربەند لەعل و خەرقەی موجەوهەر
چەنی یەک خەیمەی تەناف بافتەی زەڕ
چەنی چەند قوتووی شەمامەی عەنبەر
جودا بی پەرێ سوڵتان زەمیر
باقیی دلێران جە پارچەی فاخیر
پەرێ سەرداران زومرەی نەهەنگان
جە گەنج و گەوهەر مەسنەد و فەرمان
بار کەردن یەکسەر خەلعەتهای فاخیز
ڕەوان بی چەنیش ئەعیان و وەزیر
نەگرتش ئارام وزیر نە هەرجا
تا وێش یاونا بە قورب سوپا
بە شاهـ زەمیر یاوا ئاگاهی
وارید بی خەلعەت فەرمان شاهی