شکایت از بی وفایی دنیا کند

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  787 بینین
هەر پۆسەن بازار دنیای دڵفەریب
گا شەهد مەنۆشۆ، گا زەهرەش نەسیب
گا ڕەنج و ئەلەم، گا گەنج، گا عوسرەت
گا گریە و زاری، گا عەیش و عوشرەت
گا فەتح و شکست، گا شادی و مەزاق
گا وەسڵ و سروور، گا حوزن و مەراق
دنیای دەهر دوون هەردەم بێ سایەن
سایەش چون سایەی حەجەر بێ مایەن
هەرکەس تەرکش کەرد بەو کەس مەبۆ ڕام
هەرکەس تالب بی جێش عاسین مەدام