آگاهی سلطان امارە از تسخیر اقلیم ضمیر و شکست لشکرش

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  614 بینین
مەندەی شەل و پا شکستەی سوپا
یاوان بە حوزوور نەفس کینەخا
ماجەرای ئەحواڵ واقیعەی ئوموور
عەرز بی نە حوزوور سوڵتان مەغروور
شای ساحێب سەریر خرۆشا بە کین
کولاهـ شاهی دا نە ڕووی زەمین
خاک کەرد بە سەردا، یەقە پارە کەرد
پەی سوپای هەر موڵک هەم ئیشارە کەرد
سوپای سێ ئیقلیم جەلای وێش کەرد جەم
ڕاهی بی چەنی سوپای پڕ ستەم
جە گەرد سوپا و بەرقەی دیرع وخوود
زەمین ئاهین پۆش، سەما بی بە دوود
قەتار فیلان، زەنگ بارخانان
بریقەی سینان، لفەی بەیداخان
سوپای هەوا و کیبر، جەهل ئاما بە جۆش
عرووق جەسەد پەی دڵ کەرد خرۆش
تۆ واتی مەر سوور حەشر و میزانەن
زەمین و زەمان گشت نە جومبانەن
تەی کەرد مەنزڵان بە تەعجیل و تاب
بەعزێ مەعموورەی زەمیر کەرد خەراب
جە ئیقلیم شەرع سازا ئۆردووگا
جە ئاماش سوڵتان زەمیر بی ئاگا
تەڵەب کەرد وەزیر سەردار حەقیق
واتش: ها سوڵتان ئەممارەی زەندیق
نەفس وێش ئامان با سوپای بێحەد
مەزڵەمەش نە حەد حدوود کەردەن ڕەد
هەردووتان چەنی مەوجوودەی سوپا
مەسدوود کەن تەریق ئەو دێو گومڕا
هەر وەقت کەردم ڕاست زەخیرە و سوپا
من هەم جەعەقەب حازرم نەمجا
ئەو شەو شین نە خەو عالەم بە یەکبار
سەحەر هۆرێزان وەزیر و سەردار
مەردان دلێر سوار بین بە زین
ڕاهی بین نە ڕا سوپای سەهمگین
جە زیڕەی ستوور فیلان و جەمەل
پەنهان بین نە کاخ سورەییا حەمەل
زەمین جە کەسرەت لتشکر کێشا ئا
بە گەرد دەهەن سیا کەرد سەما
کێشان درەفشان نە ڕا بین ڕاهی
سەرزەمین پۆشا پەردەی سیاهی
دوو سەردار سەخت، دوو سوپای پڕ زۆر
کێشان ڕیازەت بیابان شۆر
تەی بی مەنازیل ڕای فەقر و فاقە
تا بین جە مەنزڵ عیرفان ئیفاقە
نەگرتن ئارام سوپای یەکسەرە
تا یاوان بە سەمت ئۆردووی کەفەرە
نە سەحرای وەسیع پڕ خەوف و ڕەجا
شین نە تۆی خەیمەی تەسلیم و ڕەزا
قەراوڵ بەرشی نە هەردوو جیهات
کەردن ئیستیحکام نوقتەی ئیحتیات