بزم آراستن سلطان امارە به جلب قلوب سفیران

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 3 خولەک  838 بینین
جەودما فەرما چون شاهان کەی
ئاراستە بی بەزم ساقی و جام و مەی
نەیەک لا غەمزەی ساقی دڵ گوداز،
نەیەک لا سەمتوور، یەک لا سەدای ساز!
نەیەک لا دەورەی ڕەققاس غەیبەت،
نەیەک لا چەقەی چەقانەی توهمەت،
یەک جا لەتیفەی ئاهەنگ و ئاسیب،
یەک جا ئیشارەی ڕەمز دڵفەریب
سەدای خۆشخوانان نە سەفحەی دیوان،
نەیەک جا پۆستەی دڵبەستەی جیهان
هەی پۆستەی چەرەس، نوقتەی لەهو ولەعب
هەی مەزەی کەباب، هەی گەرمی تەعب
هەی بنۆش بادە، هەی بگیر گێسوو
هەی بزەن بۆسە، هەی بڕان هەرسوو
تا دوو سێ هەفتە بە میهرەبانی
سەفیران جە بەزم شا کامەرانی
شەوان مەست جام، ڕۆ نە شکار بین
غافڵ نەئوموور پەروەردگار بین
دمای چەند هەفتە شاهـ سەرئەفراز
سازا عەمارەت عوشرەت پەی مەجاز
وەزیر و سەردار سوپای بی سامان
ڕاهی بین چەنی باقیی سەفیران
ئێلچییان هەریەک جە مەحەلل وێش
ساکن بین هەریەک بێ خەوف و ئەندێش
زومرەی سەفیران جا مەلعەبەی شوور
سازان بەزمگاهـ جە فیسق و فوجوور
موهەییا بی ساز عەیش و تەرەبی
ڕەغبەت دان بە شورب «بنت العنبعەرەبی» ی
جە سوڵتان دڵ سوخەن بدەر گۆش
تەبدیل کەرد ئەفکار ئو شای خەتاپۆش
موتیع بی بە ئەمر نەفس لەووامە
ڕەئیش کەرد قوبووڵ نە هەر هەنگامە
لەووامەی لەعین مەکەردش ئەفکار
بە ڕەئیش فەرمان سوڵتان مەکەرد کار
سوڵتان پەی تەعزیم زومرەی سەفیران
تەرک کەرد نە هەرجا مەوعیزەی ئیحسان
پەرێ خۆشنوودیی نەفس لەووامە
ئەمرش کەرد بە تەرک عیلم و عەلامە
کەم کەم ئەمر شەرع کەردشان تەنزیل
تەرەققی کەرد بەند قانوون بە تەعجیل
سوڵتان و سوپا گشت بین سیاپۆش
خێزا سەفاهەت جۆشا نۆشانۆش
تەوحید بی غائیب، عیلم بی مەستوور
نە ئیقلیم شەرع نەمەند شوعلەی نوور
نەهەر پەنج ئیقلیم نیزام دان ڕەواج
بە عولەمای شەرع نەمەند ئیحتیاج
هەرلا گوشاد بی بەند هیدایەت
کەم کەم کوفر دین کەردش سیرایەت
نەفس لەووامە گوشاد کەرد مەکتەب
جە هەندەسەی کوفر کەردش مورەککەب
خەتەرەی پەلید کەرد بە موعەللیم
بە بەچچەی ئەفکار ئیسلام دا تەعلیم
بەعزێ تەعلیم کەرد نوتق فەرەنسا
بەعزێ بەمەزهەب جەبری بین ئاگا
بەعزێ فەلسەفی، بەعزێ کوفر حەرب
چون تەکمیل مەبین مەستانان مەنسەب
مەئمووران تەریق حەق کەردن غائیب
پەیدا بی جە موڵک دەرد و مەسائیب
هەرڕۆ بە نەوعێ مەزڵەمەی سوڵتان
بەهەر تەرەفدا سادر بی فەرمان