شروع به واقعۀ الخناس

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  494 بینین
چەنی مەجروحان زەلیل و خەستە
سەر و دەست جە زەرب کەدەر شکستە
چیهرەش بەستەن چین خەم خەجاڵەت
سینەش پڕ نە دوود ئاهـ زەلالەت
جە بیم تەعقیب ئوفتان و خێزان
نەبی ئارامش هەر ئان و زەمان
یەک ڕۆ وەقت سوبح جە دوور کەرد نیگا
ئاما نە عەینش خەیمەی بارەگا
میهماز دا بە ئەسپ، پا نیا نە پێش
دیققەت کەرد نە کار شێر بێ ئەندێش
زاناش یە ئیمداد وێشەن بێ گومان
سوپەهدار ئیبلیس درەفش سیان
نوقتەی ئیحتیات جەولا بین ئاگا
دیشان نە ڕای چۆڵ پەیدا بی سوپا
دەردەم بە سەردار سوپا دان خەبەر
دیارەن جە گەرد سویا چون لەشکەر
دەرلەحزە فەرما لەعین عەنید
بە چەند مەرد چەنی خەتەرەی پەلید
بزانان چێشەن گەرد سیاهی
ئەگەر دوشمەن بۆ زوو دەن ئاگاهی
خەتەرەی لەعین چەنی دلێران
یاوان بە سوپا تەعجیل بە دەوان
خەتەرەی پەلید نیگا کەرد بە زوور
ئەلخەنناس شێر شناسا جە دوور
پیا بی جە زین خەتەرەی مەردوود
شی پەی ئەلخەنناس وەنەش کەرد سوجوود
پەرسا ئەلخەنناس ئەحواڵ پدەر
واتش سالمەن قەلبش جە کەدەر
پەی ئیمداد تۆ ولش ئامان بە جەنگ
ڕۆشنی جە عەین عەدوو کۆ بە زەنگ
تۆ پەی چێش وەیتەور ئامای بە تەعجیل
منمانۆ سوپات جە عەینم قەلیل
واتش: مەپەرسا جە حاڵ و ئەحواڵ
سوپا تەخت و بەخت یەکسەر پایەماڵ