روان کردن خلعت‌های گوناگون با تحسین و تعزیم جهت وزیر و عشق مجازی

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  502 بینین
بە وەجهـ خەلعەت پەرێ ئیفتیخار
کیانا پەرێ وەزیر و سەردار
تەحسین شێران ئاوەرد بە ڕەقەم
سپەرد بە ئێلچی ڕەوان بی دەردەم
خەلعەت شاهی و موسنەد فەرمان
یاوا بە ئۆردووی تەعجیل بە دەوان
یاوا بە سەردار وەزیر ئاگاهی
کەردن ئیستیقباڵ خەلعەت شاهی
سەرداران چەنی ئێلچی بە ئیعزاز
داخڵ بین نە تۆی خەیمەی عیزز و ناز
جە تۆی خەیمەگاهـ واناشان فەرمان
کەردن حەمد و شوکر نیعمەت سوڵتان
نە تەخت عوشرەت نیشتن بە شادی
خێزا زەمزەمەی موبارەک بادی
بە ئەمر سەردار، ڕەئیی وەزیری
ڕەونەق دان وە بەزم بادەی حەریری
نەی جا دلێران بنیشان بە شاد
ئەلخەنناس شووم باوەریم بە یاد
ئەو ڕۆژ جە مەیدان شکست وەرد لەعین
فیرار بی چەنی سوپای کوفر و کین