لشکر آراستن طرفین و شکست الخناس

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  516 بینین
عیشق مەجازی یەک هەفتە تەمام
ئاسوودە خاتر نیشتەن بە ئارام
جە یەوم هەشتەم وەقت سوبح سەحەر
سوار بی بە ئەسپ دا نە تەپڵ شەڕ
نیم فرسەخێ دوور جە هەردوو سوپا
تیپ تیپ و، سەف سەف سوپا و نارا
جە قەلب و جەناح سوپا دا تەرتیب
دلێران پەی ڕەزم عەدوو دا فەریب
جە دەنگ بۆڕیە، جە گەرد ئەسپان
یەکسان بی جە عەین زەمین و زەمان
جەولا ئەلخەنناس سوار بی بە زین
تەرتیب دا جە پێش سوپای کوفر و کین
بازووی پەهلەوی بە جەنگ کەرد گوشاد
تەرتیب دا سوپا بە کردار باد
جە ئەبر قەزا باران ئەجەل
دا نە مەزرەعەی مەوت موعەججەل
خێزا چەرخەچی جە بەین دوو سەف
داشان بە هەمدا حەربەی کین نە کەف
فەرەس کەردن گەرم جە عەرسەر خەتەر
سەرف بی جە بەین سەنان و تەبەر
نەزدیک بین بە هەم دوو ڕەوەی سوپا
ئاتەش دان بە تیپ حەربەی ڕەزمگا
نێزە ئەندازان پا نیان نە پێش
گەرمی دان بە حەرب بێ خەوف و ئەندێش
ئاخر ئەلخەنناس سەردار گومڕا
بە بۆڕیەی هوجووم سوپا کەرد ئاگا
سوپا بە یەکجار ئاوەردن بێرشت
نەپێچان عەنان سوپای بەد سوروشت
داخڵ بین بە هەم دوو بەحر جەیحوون
زەمین لەعل فام، هەوا نیلی گوون
جەو تەرەف سوپای وەزیر مەجاز
شلیک دان بە تۆپ نێزەی دوور ئەنداز
جە شەرارەی نار گولوولەی تەوحید
داخان بی سوپای سەردار عەنید
سەردار مەجاز وەزیر دلێر
بەردشان پێرش هەردوو نەڕە شێر
کەردن قەتڵ و عام سوپای بەد ئەساس
شکیا، شکست وەرد سوپای ئەلخەنناس
کەدن قەتڵ و قڕ سوپای کینەخواهـ
شکستەن بەردەن تا بە ئۆردووگاە
جە ئۆردووگای وێش سوپای پڕ غەزەب
جە کینە و کونیەت نیان بنیای حەرب
سەردار و وەزیر غوڕڕان بە سوپا
بەردشان بێرش پەرێ ئۆردووگا
بە قووەی هوجووم وەزیر و سەردار
سوپای ئەلخەنناس کەردن تار و مار
خەزێنە و ئەسپاب خەیمە بی غارەت
دان نە تەپڵ عەیش بەرز بەشارت
هەم نوتق و بەسەر بە قووەی غیرەت
ئازاد بین هەردوو جە فیتنەی توهمەت
باز کەردن ئەسپان ستوور و جەمەل
یەکسەرە کێشان با ئۆردوو مەحمەل