نامە نوشتن وزیر و مهلت خواستن از الخناس ملعون

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  470 بینین
پەرێ ئەلخەنناس نامە کەرد ئینشا
تەڵەب کەرد موهلەت بە وەعدەی یەک ما
چون جە تەرەفەین مەجرووح فزوونەن
هەم وێمان خەستە و هەم ئەسپ زەبوونەن
یەک مەرد جە سەف عالی هیممەت بی
مەرد خۆش کەلام، ئیسمش ئولفەت بی
نامەش دا بە دەست ئەو مەرد دانا
ئێلچی نامە سەند، ڕاهی بی نە ڕا
یاوا بە ئۆردوو نامەش کەرد تەقدیم
ئەلخەنناس مەزموون نامەش بی تەفهیم
دەردەم ئەلخەنناس بێ تەکلیف و ڕەنج
تەڵەب کەرد نە پێش مونشیی ڕەقەم سەنج
جواب نامە الخناس بەوزیر
ئەمرش کەرد جەواب ئاوەرد بە تەحریر
عەمەوی ئەرشەد! خیتاب بە وەزیر
پەی مەوقووف جەنگ تا وەعدەی یەک ماهـ
عەرزە مەنویسیم پەرێ شەهەنشاهـ
بە سوڵتان وێم مەدەون مەعلوومات
ئەڵبەت مەکیانۆ پەرێم نیزامات
مووجیب قانوون سەفینەی نیزام
هەم جە مەئالش مەکەرووت ئیعلام
فەرماش بە گەنجوور حازر کەرد خەلعەت
خەرقەی نەمیمی بەخشا بە «ئولفەت»
خێزا نە مەجلیس «ئولفەت» بە خوشنوود
نە ڕووی ئەلخەنناس بکەردش سوجوود
نامەش ستانا ڕاهی بی دەردەم
یاوا بە حوزوور وەزیر بە خوڕڕەم
نامەش کەرد تەقدیم «بحدعەرەبی» سەلام
واناشان نامە سەراسەر تەمام
وەزیر ساکن بی جە ئەندیشەی کار
پەی ئیمداد هەر ڕۆ دڵ نە ئینتیزار