عرضه نوشتن الخناس به شاه خودش

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  477 بینین
جەودما سەردار کەردش ئیشارە
یەعنی ئەلخەنناس دوو ڕووی مەککارە
واتش بە دەبیر: عەرزە کەر ئینشا
فەتحنامەی فتوور پەرێ شەهەنشا
جە فەڕ ئیقباڵ پادشاهی تۆ
شکست دام وە تیپ وەزیر شکۆ
دمای قەتڵ و عام شکستەی دوشمەن
دوو پەهلەوانش مەحفووزەن جە بەن
وەزیر هەم جە بەین حەربەی کارزار
وێش کەردەن پەنهان خەندەق و حەسار
کەردەن دەخاڵەت بە ئیقباڵ شا
موهڵەتش داروون بە وەعدەی یەک ما
کەردەنم مەوقووف حەربەی کارزار
ئەمرت هەرچی هەن زوو بکەر ئیزهار
عەرزەش تەمام کەرد سپەرد بە ساعی
ساعی چون تەرکەش نە قەوس بی ڕاهی
بێ ئارام قاسید یاوا بە مەقسوود
عەرزەش تەقدیم کەرد، بە شا کەرد سوجوود
شا فەرما عەرزەش دەرلەحزە وانان
جە شادی سوڵتان خوڕڕەم بی خەندان
فەتحنامەی سەردار شا پەرێ تەعزیم
بەخشا بەشارەت بە هەرسێ ئیقلیم