شکست وزیر از رزم تا بە اردوگاه

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  489 بینین
سوپای ئەلخەنناس ئاوەردن هوجووم
شکست وەرد سوپای وەزیر مەزڵووم
گوریز کەرد سوپای وەزیر یەکسەرە
پشت دان بە گورگان عەدوو چون بەڕە
ئەلخەنناس جە پێش سوپای کینەخوا
شکستەی وەزیر بەرد پەی خەیمەگا
غوڕڕا بە لەشکەر وەزیر مەتین
جە تۆی خەیمەگا پیا بی جە زین
تا خۆر نە چەشمەی حەمیم بی غورووب
نە حەربەی کین بین شیمال و جەنووب
بە ئەمر سەردار لەعین بەد خوو
داشان جە بۆڕیەی ئیعادەی ئۆردوو
ئەو شەو تەرەفەین ڕاحەت بین جە کین
ئەلخەنناس خوڕڕەم، وەزیر دڵ حەزین
وەزیر پەی سولتان ئەو شەو بە تەعجیل
عەرزە ئینشا کەرد، سپەرد بە دەلیل
واقیعات ڕەزم یەکسەر کەرد بەیان
سیرعەت کەر نە کار، سوپا کەر ڕەوان
ئەگەر نەکیانی سوپا بە ئیمداد
سوپا و تەخت و موڵک یەکسەر شی وەباد
جە لەشکەر نیسفش شەهید و کوشتەن
بەقییەی نیسفش زەخمین و خەستەن
هەم نوتق و بەسەر پەهلەوان کین
هەردوو ئەسیرەن جە بەند لەعین
باقی ئیختیار بە دەست شاهەن
ئەمرش چون قەزای موبرەم ڕەواهەن
تەمهیر بی نامەی وەزیر دانا
ساعی نامە سەند، ڕاهی بی نە ڕا
جەو دما وەزیر وە بێ خەوف و بیم
پەرێ مەجرووحان تەعیین کەرد حەکیم
پەنا بەرد بە زات قەدیم موتڵەق
جە دەورەی ئۆردوو کێشا یەک خەندەق
جە پێش خەندەق هەم کێشان حەسار
قایم بین جە پای حەسار ئەفگار
جە تۆی قەلعەبەند ساکن بی لەشکەر
تا خورشید نە بورج مەشریق کێشا سەر
سەحەرگەهـ وەزیر دانای پڕ هونەر
یەک مەرد فەهیم تەڵەب کەرد وە بەر