در بیان اقلیم هشتم که اسمش تشکیل جدید است و پادشاه اینجا اسمش دل است

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  513 بینین
ئیقلیم چارەم بکەروون ئەدا
وەسیع و دڵکەش پڕ زەرع و سوپا
ئیقلیم ڕابع دارۆ مەنفەعەت
بەو ئیقلیم و جا ماچان شەریعەت
یەک شەهر جە سیم واقیعەن نەوجا
مەشهورەن ئیسمش بە حوبب دونیا
قەسەبە و قەزاش پڕ ئەمن و ئەمان
مەرکەز سوڵتان دڵەن هەر زەمان
عەشق مەجازی و عەقڵ مەعیشەت
نەفس حەیوانی و میحنەت و شوهرەت
حوبب و بوغز چەنی تەبع و تەهارەت
ئەمین و ڕیققەت مەنع و ئیشارەت
شەهر و قەسەبەن نەو ئیقلیم و جا
یەکسەر مولحەقەن بە حوبب دنیا
سوڵتان زەمیر ئەوجا پادشان
ساحێب تاج و تەخت، پڕ زەرع و سوپان
مناجات مؤلف
بە عیززەت وێت حەییی لا یەنام
سوڵتان چارەم پەی نەفس نەکەی ڕام
حیفزش کە نە شەڕ ئیبلیس لەعین
نەشانۆ نەو موڵک بەزر کوفر و کین
جە قەسد خەیرم تەوفیق کەر ئەساس
حیفزم کەر نە شەڕ شووم ئەلخەنناس
«فەقێناسناوی ئەدەبی» پەی تەریق حەق بکەر قیام
بەر موحەممەد بۆ سەلات و سەلام