گفتار در علامات ایمان

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  507 بینین
پەنجەن نیشانەی تەریق هودا
دڵ نەرم و چەم تەڕ، نەفرەت جە دنیا
هەم شەرمەندەگی و کۆتاهیی ئەمەل
هەر پەنجەن سیفەت حەمیدەی عەمەل
هەم پەنج سیفەتەن قووەی شەقاوەت:
دڵسەخت و چەم خوشک، بە دنیا ڕەغبەت
هەم توول ئەمەل هەم بێحەیایی
هەر پەنجەن دەلیل پەی ئەشقیایی
وەی تەورەن ئوموور حەییی داوەری
پۆسەن تەقازای سینف بەشەری
ئیرادەی تەقدیر زات سوبحانەن
ئیقلیم وجوود جای ئیمتیحانەن
پەی ئێد ئیجاد کەرد مەحەک دنیا
تا ئەسمای سیفات وێش کۆ هوەیدا
هەم زوڵمەت و نوور، هەم کوفر و ئیمان
مەوجوودەن هەر چوار نە زەرف ئینسان
کوفر ئیبلیس و نەفس زوڵمەت نوما
نوور عەقڵ پەرێ ئیمان ڕەهنوما
ئەر شەعشەعەی نوور ئیمان کەرد ڕەوشەن
زوڵمەت نومای کوفر بەرمەشۆ جە تەن
ئەوسا لوتف حەق جەوکەس هوەیدان
جە قەلبش کونووز لەدوننی پەیدان
ئەر نوور خامۆش بۆ زوڵمەت موقیمەن
ئەوکەسە موقیم نار جەحیمەن
ئەر موازین بی زوڵمەت چەنی نوور
عەفووش تەعلیقەن بە لوتفی غەفوور
ئەگەر زیاد بی سەوابش جە زەنب
مەعفووەن هەرچەند مەبینۆ تەعەب
ئەسڵش هەر ئێدەن جە ئوموور کار
نێک و بەد جە ناس مەبۆ ئاشکار
بە میزان شەرع یاران تەقی
مەعلوومەن ئەفکار سەعید و شەقی
هەرچەندە تەوفیق جە زات حەققەن
کاران جە قودرەت حەییی موتڵەقەن
ئەمما تۆ بە ئەمر شەرع بیت موافیق
دەلیلەن زهوور ئاسار تەوفیق