اخلاق حمیدە هفتاد و دو در صنف انسان است

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  490 بینین
حەمیدەی ئەخلاق بکەروون بەیان
هەفتاد و دووەن مەوجوود جە ئینسان
ئیعتیقاد ئەهل سوننەت و ئیمان
ئیخلاس و تەوازوع، تەسفیە و ئیحسان
ئیسار و غیبتە هەم زیکر مەییت
شوکر و تەوەککول، سەبر و نەسیحەت
موجاهەدە و مەدح و زەم و ئیستیوا
هەم قەسد و عەمەل، تەسلیم و ڕەزا
سەعی و خوموول و تەفویز و سەخا
هەم زیکر مەوت و هەم خۆف و ڕجا
ئەلبوغز فی ئەڵڵا، سوور و سەلامەت
وئەلحوب فی ئەڵڵا، ڕێفق و مەنابەت
«طلب العلمعەرەبی» و زوهد و مرووەت
وەعد و «حسن الخلقعەرەبی» ، حەیا و فتووەت
سەعیی «فی الخيراتعەرەبی» ، ویقار و حیکمەت
قەناعەت و ڕوشد، ئەدەب و غیرەت
خوشووع و یەقین، تەوبە و فیراسەت
هەم «كظم الغيظعەرەبی» و سیدق و شەجاعەت
هەم ڕیققەت و شەوق هەم موراقەبە
هەم «انس باللهعەرەبی» هەم «مراتبهعەرەبی»
هەم وەفا بە عەهد، هەم موحاسەبە
هەم عوبوودییەت، هەم موعاتەبە!
ئیسابەت فی ئەمر ئەڵڵا، زەکاوەت
هەم حوبب حەیات پەرێ عیبادەت
«رحيم مشارتهعەرەبی» موکافات
«انجازعەرەبی» ئیستیقامەت جە ئوموورات
ها «فەقێناسناوی ئەدەبی» ئەخلاق حەمیدە تەمام
بە تەوفیق حەق یاوا بە خیتام