در تاریخ خاتمه‌ی کتاب چگونگی بعد گوید

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  491 بینین
یاران ئەر پەرسان وازیع کیتاب
«عبدالقادرعەرەبی» ەن جە قەید عەزاب
حوجرەی دڵ بە مەیل حەق کەردەن گوشاد
ئینشەڵڵا جە قەید زوو مەبۆ ئازاد
«خصوصاعەرەبی» ئیمڕۆز قەلبم گوشادەن
مەتڵەبم جە حەق «حسب المرادعەرەبی» ەن
نەزدیکەن جە نۆ بە یاریی یەزدان
بنیشوون بە شاد جە موڵک بازیان
مەبۆ بە مەسکەن تەخت چەمچەماڵ
مەکەروون وە پا خەیمەی سیاماڵ
مەکەروون سەیران سەحرا و دەشت و دەر
مەوینوون وە چەم حەبیبان یەکسەر
جە سەحرای ویسعەت فەسڵ بەهاران
مەکەریم شکار ڕەمەی تەتاران
مەنیشیم نە تۆی عەرووسی و ئوتاق
زەمزەمەی زەوقم مەیۆ نە ئافاق
ئەمما بە شەرتێ نەکەی ڕیاسەت
نەکەی فەرامۆش ئەی گشت سیاسەت
تەئریخ تەئلیف میعراج خاتەم
سەنەی هەزار بی جە سێسەد سێ کەم
سوڵتان ئێرانشوێن «ناصرالدینکەس» بی
سوڵتان حەمیدخان جە قوستەنتین بی
یاڕەببی ڕەحمەت بێحەدد و حیساب
عەتا کەر بە ڕۆح «قاریء الكتابعەرەبی»
هەم بەر موئەللیف هەم بەر سامیعان
عەتا کەر یاڕەب ڕەحمەت بێ پایان
بەر نوور جەمال «سيدالنامعەرەبی»
هەزاران دروود، هەزاران سەلام