شروع بە حکایت خادم

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  522 بینین
ئەمیر زەمان، ئەعیان و نەقیب
کەردن ئینتیخاب پەرێ یەک خەتیب
زومرەی مەحەللەی ئەهل جەماعەت
یەکسەر پەی خادیم داشان شەهادەت
واتن: دوو ساڵەن نەی جا موقیمەن
هەر مەرد ساڵح، تەبعش سەلیمەن
هەم عالی جاهەن، هەم شەو بێدارەن
هەم سەوتش مەلیح، هەم خەبەردارەن
جە ڕەزای وێشەن عەلیم و ڕەقیب
گا شا بە خادیم، گاهێ بە خەتیب
خادیمشان بەرد بە حزوور شا
هەم بی بە خەتیب، هەم خەلعەت پۆشا
هەم گەنج و ئەموال خەتیب سابیق
یەکسەر بە خەڵەف کەردشان لاحیق
هەم حەسنا حەرەم تەریکەی سەلەف
ئاما بە نیکاح خەتیب خەلەف!
وەی تەورەن ئەسباب دنیای بێبونیاد
بە فەوت یەکێ یەکێ کۆ دڵشاد
ئێدەن ئەتوارش ئەی دنیای دەنی
گا مونعیم موفلیس، گا موفلیس غەنی!
چەرخ چەواشەی گەردوون بێڕام
ئێدەن بازارش نە هەر سوبح و شام
«فەقێناسناوی ئەدەبی» نە فەلەک چێشەن موددەعات
کەردەی ئەلەستەن «جود واقفاتعەرەبی»
زومرەی شاعیران گشت نەی مەسئەلە
عەبەس مەکەران جە گەردوون گلە
بێچارە گەردوون وێش سەرگەردانەن
وێش هەردەم جە ئەمر قەدەر حەیرانەن
گاهـ حەرەکەی شەرق، گاهێ پەی غرووب
گاهـ پەی شیمالەن، گاهێ پەی جنووب
ڕاستەن ماچان هەن جزو ئیختیار
تەفویزەن بە عەبد ئوموور هەرکار
ئەمما جە هەرکار تەوفیق جە حەقەن
فاعیل موختار زات موتڵەقەن
هەر حەرەکەی تەن، هەر خەتەرەی دڵ
مەحفووزەن یەکسەر جە عیلم ئەزەل
قیسم «الستعەرەبی» ەن هەر دەرد و دەوا
ئوموور هەرکار، هەرچی هەن جە ڕا
زوهوور قودرەت شای موستەعانەن
مەحەک دنیا جای ئیمتیحانەن
هەر زەڕ قەڵب بۆ مەبۆ سەرگەردان
جە دارەین سکەش قەڵب و ناڕەوان
«فەقێناسناوی ئەدەبی» جە خەتیب بکەر حیکایات
بەر موحەممەد بۆ سەلام و سەلات