تمثیل

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  485 بینین
«فەقێناسناوی ئەدەبی» بی یەک شێخ نە شەهر عەزیم
یەک خەلیفەش بی نە تەکیە موقیم
وەقت شەو بە سولس ئەخیرە یاوا
بە عادەت وێش خەلیفە خێزا
مەشغووڵ بی بە زیکر وەتر و تەهەججود
ئیقامەی تاعات، ڕەسم تەعەببود
فاریغ بی جە زیکر خەلیفەی ئیرشاد
دیدەی دەڕڕاکەی قەلبش بی گوشاد
وێش بە دیدەی دڵ ئەو شەو کەرد بینا
واقیع بی نە شەهر سەدهەزار زینا
سەحەر هۆرێزا خەلیفە بە دەو
عەرزش کەرد بە شێخ واقیعەی ئەو شەو
ئەو شێخ کامیل ئاما بە غەزەب
وات بە خەلیفە: مەر هەی بێئەدەب
نەو موعارەزەی نەفس ئەممارە
پەی چێش بە مەردی نەکەردی چارە
چۆن جە قەتڵ نەفس نەکەردی جیهاد
وەی تەور گوشادەن دیدەت جە ئیفساد
دیدەی ڕۆحانیت چونکە نابینان
نەدیەنت بە چەم ئیتاعەی ئیحسان
چون دیدەی نەفست بە شەڕ مەییالەن
جەو سەبەب عیسیان خەڵقت خەیاڵەن
وە ئیللا نەی شەهر ئیمشەو تا سەحەر
سەدهەزار نەفس نە سوجدەی ئەکبەر
بە زیکر و سوجوود بوکای بیم حەق
مەشغووڵ بین جوملە تا وەقت شەفەق
نە چێش بی ئەوان نەدیەنت بە چەم
نازرەن قەلبت نە فەحشا و ستەم
یا خارج نە خەت یا بکەر سلووک
تا نەفست پی ڕۆح مەکۆ بە مەملووک
«فەقێناسناوی ئەدەبی» تۆیش وێنەی خەلیفەی مەزکوور
دیدەی نێک بینیت نە دڵ کەردەن کوور