در ثناء و حمد حضرت الوهیت پناهی به حروف هجاء

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 3 خولەک  755 بینین
زات ئیسم ئەڵڵاهەن، زات ئیسم ئەڵڵاهەن
«ئەلف» ئیبتیدای ئیسم ئەڵڵاهەن
ئەزەل و ئەبەد ئوولا و ئوخراهەن
ئەحیەد و وەحید عالەم پەناهەن
«بێ» باقی، بەدیع ئەرز و سەماوات
بە یەک نوقتە سونع سازان مەوجوودات
«تێ» تەختش کەونەین تاج لامەکان
کەس نە کونهـ زات نەدارۆ نیشان
«ثێ» ثەمەرەی زات ثەبت سیفاتەن
عاڵەم جە ثەنای سیفاتش ماتەن
«جیم» جەبباریش جیلوەی دوو جیهان
میزان و سیرات جەحیم و جینان
«حێ» حەمدەن حوقووق حەمید سیفاتەن
حەیی حەیات بەخش هەر زی حەیاتەن
«خێ» خالیق مەوسووم خیلقەت نومای زات
«دال» داوەریت جە دوڕ کەرد ئیسبات
«ذالعەرەبی» زاتت دیم هەر «ذوالجلالعەرەبی» ەن
موبەڕڕا جە شیرک هەم بێ زەوالەن
«ڕێ» ڕەززاق عام یەعنی ڕەحمانی
ڕەحیم بەر موئمین موعتیی جینانی
«زێ» زاکیر زات هەر زی حەیاتەن
موعیزز و موزیلل ئەوساف زاتەن
«سین» سەتتاریش «ستر العيوبعەرەبی» ەن
«شين» شافی، شەهید «كشف الكروبعەرەبی» ەن
«صادعەرەبی» محصی و صمد و صەبووری هەردەم
«ضادعەرەبی» ضارۆ نافیع عالەم و ئادەم
«طعەرەبیێ» موعطی، موقسیط باسیت و شەکوور
«ظعەرەبیێ» هەردەم ئیظهار صیفات نە ظوهوور
«عەین» «عليم السرعەرەبی» ، «علي العظيمعەرەبی»
«غەین» «غفار الذنبعەرەبی» ، حەکیم و حەلیم
«فێ» فەتتاح کلید جەمع ئەبوابەن
واریس و مومیت موحیی و وەههابەن
«قاف» نە قودرەتەن قەییووم و قەدیم
قادیر و قەههار قوددووس و عەلیم
«کاف» کەریمیت شەئن کیبریان
بێ تەڵەب نیعمەت عاممەی تۆ عەتان
«لام» لەتیفیت قەڵەم دا ئەسەر
جە لەوح قەزا مەحفووزەن قەدەر
«میم» جە مەعبوودەن، مەتین و موعید
موغنیی و ڕەشید، موجیب و مەجید
«ن. و القلمعەرەبی» نوقتەی نەفخ سوور
«واو» وەدوود، وەعدەی زەلزەلەی نوشوور
«هاءعەرەبی» «هو الحقعەرەبی» ەن، کە بەر جە «الستعەرەبی»
هەرکەس نە جەواب ئەو ڕۆژەن سەرمەست
«لاعەرەبی» ی لامەلفەلا پڕ مەعانییەن
لاعەیب و لاشیرک و لامەکانییەن
«یێ» یەزدان «والیعەرەبی» «واسععەرەبی» و «رافععەرەبی»
«ربعەرەبی» و «متعالعەرەبی» «حكيمعەرەبی» و «جامععەرەبی»
مەنبەع قورئان بیست و نۆ حەرفەن
هەریەک بە سەد تار موسەممای وەسفەن
بە عیززەت وێت مونعیم وەههاب
هەرچەند گوناهم نەدارۆ حیساب
جای ئومێد تۆنی حەیی ڕەببانی
عەفووم کەر بەو لوتف دەریای غوفرانی
ها «فەقێناسناوی ئەدەبی» قەلبش قەید زنجیرەن
جە قەزای قانوون تورکان ئەسیرەن
هەم غوفران زەنب هەم نەجات نە بەن
هەم تەفریحدۆست هەم حوزن دوشمەن
بە حورمەت نوور حامیلان عەرش
هەر چوار عەتاکەر حەیی حەیات بەخش!
هەم بدەر تەوفیق زات لایەنام
واقیعەی سوڵتان میسری کەم تەمام
پەی تەسدیق قەلب عەقیدەی یاران
تازە کەم ئەخبار جە ڕۆزگاران