ترتیب دادن جبرئیل امورات اسبابرا

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  503 بینین
سا چۆن جوبرەئیل بە ئەمر ڕەقیب
بە «كن فيكونعەرەبی» کاران دا تەرتیب
جەودما بە ئەمر کەریم خەللاق
سەردا نە جەننەت پەی ڕەمەی بوراق
دیش نە خیابان فیردەوس ئەعلا
ڕەمەی فراوان ها نە چراگا
جە ڕەمەی بوراق جەمعەن سەد هەزار
یەکسەر نە پەرواز بازیی مێرغوزار
تەنها یەک بوراق جە دوور دی بە چەم
زەعیف و زەلیل، دڵگیر و ماتەم!
بێ مەلعەبەی شورب مدران دڵ حەزین
سەردان جە عەینش سیلاب ئەسرین
دەردەم جوبرەئیل وەنەش کەرد سوئال
پەرسا جە بوراق: مەر چێشەن ئەی حاڵ؟!
مەر حوزنت جە عەشق یا جە مەراقەن
وەی تەور دەروونت جە غەم ئیحراقەن؟!
وات: یا جوبرەئیل چەند هەزار ساڵەن
بە نار فیراق جەستەم زوخاڵەن
یەک ڕۆ جە تەقدیر «الله الصمدعەرەبی»
ئامان بە عەینم ئیسم موحەممەد
جەوساوە مەجمەر دڵ ئاهیرینەن
پەی وەسڵش عەینەین چەشمەی ئەسرینەن
عەشق موحەممەد نە دڵ کەردەن کار
نە شەو خاومەن نە ڕۆژان قەرار
مەر ئاب ڕەحمەت ئەلتاف خەللاق
خامۆش کۆ نە دڵ نیران فیراق
ڕەحمێ کۆ بە حاڵ بەندەی بێنەسیب
بکەرۆ شادم بە وسڵ حەبیب
وەر نە تا مەحشەر من وەی دەردەوە
هام وەی ئاب گەرم و ئاهـ سەردەوە
جوبرەئیل واتش بەشارەت بە تۆ
های وەسڵ حەبیب موبارەکت بۆ
من هەم مەئموورم جە پەروەردگار
یەک بوراقێ پەیش بکەروون تەیار
ببەروون ئیمشەو بە تەعجیل و تاب
تەڵەبکارشەن عەلیم وەههاب
چونکە تۆ وەی تەور نە ئینتیزاری
پەی ڕکووب ئەو تۆ سزاواری
دەرلەحزە بوراق وەنەش کەرد سجوود
کەردش حەمد حەق خەللاق وەدوود
سەر وست بە قەدەم بۆسا قەدەم گا
وات: ئەی جوبرەئیل ڕۆحم بۆ فیدا
وەعدەی شەو دێرە و نزدیکەن شەفەق
بوعد مەسافەی حەبیب موتڵەق
جوبرەئیل فەرما بگێرە ئارام
باوەروون پەرێت هەم زین و لە گام
بەراوەرد جە قەسر جوبریل ئەمین
ئەلبیسەی جەننەت هەم سەرج زەڕڕین
زین زەبەرجەد، ڕیکاب جەوهەری
تەکەڵتوو حەریر، قەڵتاق عەنبەری
عینان بافتەی زەڕ، لە گام زەڕ نیگار
نە پشت بوراق دەردەم کەرد تەیار