در وصف ترکیب براق

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  464 بینین
چون ئیسم بوراق ئامان بە میان
جائیزەن وەسفش بکەروون بەیان:
گەردەنش جە لەعل فەرقش یاقووتی
جەناح زەبەرجەد سورین زمڕووتی
سەر نەوع بەشەر گەردەن خەرووسی
شکەم ئاهوو وەش دومش تاووسی
سینە بەر فەراغ، خالیە مەملوو
دەوندە چون باد، ناتیق و خۆش بوو
میان لاغری پشت کورت سورین خڕ
سیم ساق باریک بەرق سم جە دوڕ
ڕیجلەین موقەووەس موحکەم دوو زانوو
گۆی دوو ڕانش گرد چون ڕان ئاهوو
ڕشتەی زات حەق شای «ذوالجلالعەرەبی» ەن
ڕای یەک ساعەتش یەک هەزار ساڵەن
جە نەشیب و کۆ جە وادی و سەحرا
پوشت ڕاست و موحکەم بوراق حەمرا
جە لوتف حەققەن خەلقندەی بوراق
چۆن مەبۆ وەسفش «فەقێناسناوی ئەدەبی» بە ئەوراق
یاڕەب ڕێژان کەر سەیل سەلەوات
بەر نەبی هەر ڕۆز ڕۆزی سەد مەڕڕات
مەقام مەحموود وەنەش کەر عەتا
مەقسەدش جە بەین ئەقران کەر ئەدا
جوبرەئیل ئەسباب بوراق کەرد تەمام
کەردشان پەرواز هەردوو پەی مەرام
غلوو کەفت نە بەین نۆ کاخ فەلەک
نیشت نە زەلزەلە سەما تا سەمەک
فریشتان فەرش بە ئەمر باری
مەئموور بین بە کار مەشعەلەداری
یەکسەر نزوول کەرد چەنی شەمع نوور
ڕووی زەمین مەشعەل نوما بی چون توور
فریشتەی فەلەک جنوود زەمین
سەف دان نە سەلام «سيد المتينعەرەبی»
جە «بيت العتيقعەرەبی» تا «بيت الاقصیعەرەبی»
ڕای موورێ نەبی گوزەر کۆ بە ڕا