موناجات

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 4 خولەک  771 بینین
بە عیززەتی وێت حەیی تەوانگەر
بە حورمەتی نوور «سيد البشرعەرەبی»
ڕەحمێ کەر بە حاڵ ئەی بەندەی عیسیان
گونام بێحەددەن، خەتام بێ پایان
هەم شەرمەندەی لوتف هەم ڕووسیاهم
هەم چون موور نە گێژ دەریای گوناهم
هەرچەند گوناهم بێحەددەن بێشوو
چونکە ئەمرت هەن بە «لاتقنطواعەرەبی»
بەو لوتف عامە ئومێدەوارم
عەفووم نیازەن سەد شەرمەسارم
نە مەجهوولیی بەخت غرووریی شەباب
فراوان کەردم کردەی ناسەواب
ئێستە تەن جە دەست پیری زەلیلەن
ئەعزام جە قووەی سەبەق تەعتیلەن
خەمەن تیر قەد جە قەوس ستەم
ها پەی قاپیی مەوت حازرم هەردەم
سکەی میسک ئاسام ئیستە کافوورەن
چیهرەی بەدر ئاسام سیای حزوورەن
جە کەسیریی سینن سنوون قەلیلەن
گۆشم نەشنەوا، عەینم عەلیلەن
نیسیانم بێحەد، تاقەتم تاقەن
ئەفکارم نە قەسد «يوم الفراقعەرەبی» ەن
موتاڵەعەم کەرد جە نامەی ئەعماڵ
سفر بی نێکیم جە ئەووەڵ تا حاڵ
سەییئە بێحەد سەبت بی جە دەفتەر
لەرزام جە هەیبەت زەلزەلەی مەحشەر
تەی کەردم ئیقلیم بە توندیی خەیاڵ
نەدیم جای پەنا غەیر جە «ذوالجلالعەرەبی»
هەر تۆی فریادڕەس، هەر تۆی ڕەهنوما
هەر تۆ غەفووری جە بەخشای گونا
بە حورمەت نوور «سيد الانامعەرەبی»
بە جوهد و کۆشش سەحابەی کیرام
بە شەرافەت نوور زومرەی ئەنبیا
بە پارسایی و زوهد ئەهل ئەولیا
بە تەقوا و تاعەت جوملەی عارفان
بە ئەتقیای دین کول موسەننیفان
بە عولەمای شەرع گشت موجتەهیدان
بە خووناب گەرم زومرەی شەهیدان
بە ئاهـ ۆ ناڵەی پیران زەلیل
بە دەرماندەگان نە ڕا بێدەلیل
بە نەفرین سەخت مەزڵوومان زار
بە حیلم و تاقەت سابیران کار
بە زایڵەی شین تیفلان یەتیم
بە یەدی سەخا بەخشای زەڕ و سیم
بە ئاب ئەسرین شەو زیندەداران
بە دوعای خوفیەی تاعەت گوزاران
بە دیدەی نمناک غەریب دیار
بە مەزلوومیی وێم نەی بەند دیشوار
عەفووم کەر بە لوتف حەکیم حازیق
هەنی تەوبە بۆ جە کردەی سابیق
بە ئەلتاف وێت شەهەنشای عەزیم
سەر ئازادم کەر جە نار جەحیم
نە زومرەی ئوممەت ئوممییی موختار
مەحسووبم کەری جە «يوم الشمارعەرەبی»
هەم بدەر تەوفیق نە پرد سیرات
هەم نەی بەند سەخت عەتاکەر نەجات
هەم مووەففەق بام من جەی هەنگامە
نەی تەنزیم نەزم نەی میعراجنامە
هەرچەند بێحەددەن سیەر نەبی
هەم بە فارسی هەم بە عەرەبی
جاهیلان کورد بێحەدد و حیساب
نمەکەن تەفهیم فارسی کیتاب
هەر ئێد مەزانان «سيد الانامعەرەبی»
نەبییەن ڕەسووڵ پەرێ خاس و عام
وە حەیفم زانا زومرەی جاهیلان
قەدر نەبیشان تەمام نەزانان
کێشانم تەسدیع پەرێ هامدەمان
کەردم تەرجەمە بە لەفز گۆران
ئومێدم ئێدەن جە لای سامیعان
پەی عەفووی گونام دوعای خێر کەران
هەم دوعای نەجات نەی بەند و عەزاب
هەم ڕەوان کەران «فاتح الكتابعەرەبی»
هەم خوردەبینی نەیۆ جە میان
ئەگەر زیاد بی جە فەرد یا نوقسان
چون پا نە زنجیر دڵ نە کەدەر بیم
مەحبووس و مەئیووس سینف بەشەر بیم
غەیر جە زات حەق نەدیم جای پەنا
ها میعراجنامەی نەبیم کەرد ئینشا
شایەد ڕەحمی کۆ «حبيب الرحمانعەرەبی»
بدۆ نەجاتم نەی بەند و زیندان
پەی ئێد «فەقێناسناوی ئەدەبی» دڵ جە کوورەی نارەن
چەمەڕای ڕەحمەت حەی دادارەن
«فەقێناسناوی ئەدەبی» مادەی تۆ نەدارۆ پایان
دروود بەر موحەممەد نەبییی مەننان
پەی ماددەی میعراج ببەستە کەمەر
تا شافیعت بۆ شەفیع ئەکبەر
یاڕەب! بە میزان ئەنوار سیفات
بەر موحەممەد بۆ سەلام و سەلات