شەڕی جەباری و داودە و کاکەیی و تاڵەبانی

لە کتێبی:
دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
بەرهەمی:
شێخ ڕەزای تاڵەبانی (1831-1910)
 1 خولەک  1067 بینین
سێ عەشرەت بوون بەیەک تاڕیشەمان دەرکەن بە عێلجاڕی
جەباری و داوودە و کاکەیییەکانی دایە ڕێزواری
قەسەمیان خوارد بە ڕۆحی سەید براکە و گۆڕی خان ئەحمەد
بە کەللەی خووگ و شاخی گایی حوول و گۆشتی مرداری
دەبێ ئەمڕۆ بەجارێ قەتعی نەسلی تاڵەبانی کەین
تەق و تۆقیان کە هەستا گوللە هەروەک تەرزە داباری
سوارەی تاڵەبانی دەرپەڕین وەک ڕۆستەمی دەستان
فیراریان ئیختیار کرد سەیدەکانی باوە یادگاری
فیراری کاکەیی هەر نەیسە ئەمما گوێی فەلەک کەڕ بوو
لە جرت و فرتی ئاغای داوودە و ساداتی جەبباری