شاری موحەببەت

لە کتێبی:
شاری دڵ
بەرهەمی:
سەید کامیل ئیمامی (1903-1989)
 1 خولەک  957 بینین
باش خەستە و بێچارە و ئاوارەیە بابت
چاک شێتی قەد و زولفییە، پەتیارەیە بابت
ترساوە لە ڕەشماری وەکوو زولفی درێژی
داییم کە بە فکر و غەمی ئەو مارەیە بابت
نەردی دەگەڵی کرد، لە ئەو ماچ و لەمیش ڕۆح
دۆڕاندی، ئەوا ڕۆحی چوو، بێچارەیە بابت
دایناوە سەری، ڕۆیوە بۆ شاری موحەببەت
چونکە بە خودا شۆهرەیی ئەو شارەیە بابت