ئەو کەسانەی مەردی مەیدانی خودان

زمان و زەمان
لە کتێبی:
دیوانی موخلیس
بەرهەمی:
موخلیس (1910-1985)
 1 خولەک  860 بینین
ئەو کەسانەی مەردی مەیدانی خودان
بێ سوپا و بێ تەخت و بێ تاج پادشان
ئاشنای ئەهلی هەوەس نینە بە دڵ
هەر وەکوو ئەهلی سوما هەر لە سەمان
سینە پاکن لە هەوای ئەهلی هەوا
گەرچی خاکینە بە دڵ عەرشی خودان
بێ لمعەرەبی و کیفعەرەبی لەگەڵ مەولا دەڕۆن
ملکەچی ئەمرن و ڕازی بە قەزان
تا بڵیی بەرزن و عالی هیممەتن
بۆ هەموو کەس هەڵگری باری بەڵان
سوودی بوونیان بە بەدانیش دەبڕێ
بوونی گوڵ صۆشییە بۆ دڕکی گوڵان
ئێوە باری هەر لەگەڵ وان بگرن
تا بڵێی وا بە حقووقو بە وەفان
هەر کەسێکی ئەو کەسانەی خۆش بوێ
دوور دەبێتن سەر و ماڵی لە زیان
باسی عیشق و دولبەران ئەوڕۆ مەکەن
با نەکەونە بەر دەمی بێ ئەدەبان
هەرچی ئەوڕۆ حەق بڵێ دەڕوا سەری
موخلیساناسناوی ئەدەبی بگرە زمانت لە زمان