ساقی سا دەی مەی باوەر پەیاپەی

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  205 بینین
ساقی سا دەی مەی باوەر پەیاپەی
سەحرای دڵ تا کەی بێ مەی بۆ چون بەی
موتریبان سەف سەف کەف بدەن نە دەف
بەشق شای نەجەف دڵ کەن بە هەدەف
گەرم کەن ئاهەنگ، بەرز کەن سەدای زەنگ
دەنگ زەنگ بەرز کەن فرسەنگ بە فرسەنگ
نە شۆر نەشئەی شورب شەرابی
نە گرمەی تەمبوور تار ڕوبابی
بخرۆشۆ دەماغ، بجۆشۆ زەمیر
هۆش مەدهۆش دەنگ جە نوتق و تەقریر
بەڵ جە سایەی شۆر بەزم ئارای ئازیز
زەنگ دڵ وە زاخ بادە بۆ تەمیز
بە تەئسیر نەزم بەستەی عێراقی
ئازاد بام جە نار کوورەی فیراقی
شیر بەچەی دڵ وەسڵ مەتلووبەن
جەلای ڕۆح سرووش حەیی مەحبووبەن
«فەقێناسناوی ئەدەبی» دڵ نە شەوق بادە باقییەن
مونتەزیر بە لوتف غەمزەی ساقییەن