بار دوم سه‌شنبه گفته

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  234 بینین
ئازیز! سەیرانگای بەهاران وەشەن
سەرەڕای گوزار نازاران وەشەن
جە تۆی باغچەی باغ سەحن خیابات
سەحەرگەهـ ناڵەی هەزاران وەشەن
جە دائیرەی حەوز شنۆی سەرو و بید
شۆخی و لەتیفەی دڵداران وەشەن
ئیبیتیدای ڕەبیع جە سەحرای خەزرا
تەفەڕڕوج سەحن گوڵزاران وەشەن
نە گۆشەی چەشمە نەخچیر نە کەباب
گۆش نە سەدای کەبک کۆساران وەشەن
مەهتاب ڕەبیع مەحفەل ئارای شەو
پەی تەفریح دڵ ئەفگاران وەشەن
نە پای کاواندا هۆش نە هەوای مەی
دەنگ ساز نە گۆش مەیخواران وەشەن
سرووش ئازیز نە گۆش زەمیر
سەماعش نە هۆش تەڕڕاڕان وەشەن
جە سەحرای شکار با تازی و شاهین
نیگای ڕەمەی کەڵ تەتاران وەشەن
وەسڵ حەبیبان جە دمای تەفریق
بێ سەکنەی ڕەقیب و ئەغیاران وەشەن
با مەحبووبەی وێت جە تۆی ڕەخت خاو
نمنمە و بارشت دەواران وەشەن
نە مەجمەعەی سەحن سەحرای چەمچەماڵ
مەلعەبەی سوفووف سواران وەشەن
جە سەبزەی سەحرا شەتاو نە سەردا
بەزم خەیمەگای سەرداران وەشەن
ئەر «فەقێناسناوی ئەدەبی» نەی بەند بەڵا بیت ئازاد
های پەی ئەودیای دیاران وەشەن